Prosjekter

& eksempler på andre ting jeg har jobbet med

 

Kan en app motvirke tilbakefall av kreft?

Mobilapp for oppfølging av pasienter med underlivskreft, med fokus på å skape trygghet hos pasienten og forebygge tilbakefall av kreft.

Tjenestedesign for bedre IT-tjenester ved UiO

Masteroppgaven er uten tvil et av de mest omfattende prosjektene jeg har fått vri hjernen min gjennom. Oppgaven kobler teori og praksis fra tjenestedesign, og bruker IT-tjenestene ved UiO som case for å utforske hvordan tjenestedesign kan brukes for å designe bedre digitale tjenester.

En inngangsvei til det digitale læringsmiljøet gjennom Google Design Sprint

Google Design Sprint tar deg fra utflytende problemområde til testbart konsept i løpet av fem dager. I denne sprinten jobbet vi med studentenes inngangsvei til det digitale læringsmiljøet.